vanaf € 499,-

Project module

Het centrale hart van Azor

Projecten, processen, klanten en medewerkers. Daar draait het allemaal om. Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, kunnen in meerdere modules worden gebruikt. Dit voorkomt dubbel werk en verkleint de foutgevoeligheid. Groeit het bedrijf? Azor groeit mee en laat zich probleemloos opschalen.

Project management

Direct meer grip op uw projecten

In de projecten module kunt u een project begroten. Deze begroting vormt de basis voor offertes maar ook voor uw planningen, urenregistratie en bestellingen. Een begroting bestaat uit begrotingsposten onderverdeeld in werkzaamheden en artikelen. Op deze manier kunt u een gedegen inschatting maken van de kosten van het project. Vervolgens kunt u op basis van deze begroting een offerte maken. In de project module ziet u het huidige & restant budget, de gewerkte uren, offertes, en documenten.

Project begroting

Inzicht in project saldo

Monitor nauwgezet de hoeveelheid uren benodigd om een project te voltooien.
Project module
Communicatie; alle communicatie omtrent een project is voor iedereen inzichtelijk. Alle betrokkenen zijn op de hoogte van de laatste vorderingen. Todos; Beheer de openstaande taken per medewerker, per project, of per klant.  Begrotingen; een begroting is bedoeld voor intern gebruik. U kunt optioneel een begroting maken om te kijken wat een project vereist aan uren en producten. U kunt deze interne begroting later weergebruiken om een offerte op te baseren. Saldo Het saldo toont in één oogopslag de status van een project. Kosten; Azor biedt de mogelijkheid om kosten ook project specifiek te boeken.  Facturen; direct een helder beeld van alle facturen en de bij behorende status binnen een project.
rand